Poul Pava inspirerede billeder


Download her

Eleverne får viden om Poul Pava og kendetegnene ved hans billeder. Efterfølgende tegner eller maler eleven selv et Pava inspireret billede af et menneske med tilhørende billedtekst.

Relaterede undervisningsforløb