Om sitet

Kreatip.dk er oprettet i juni 2015 med det formål at gøre undervisningen og planlægningen mere enkel for de lærere, der underviser i de kreative fag på mellemtrinnet. Siden og forløbene er lavet af lærere, der har sin gang i folkeskolen og arbejder med fagene til daglig.

Alt Kreatips materiale er belagt med Copydan vederlag – så husk at indberette, hvis din skole er udvalgt til det.

 

Hvem er vi? (Forfattere til samtlige forløb)

Mikkel Mollerup Thøgersen

Uddannet lærer. Underviser på Gistrup Skole i håndværk og design og billedkunst.

 

Pia Barkholt Nielsen

Uddannet lærer og læringsvejleder. Underviser på Gistrup Skole i billedkunst og håndværk og design.

 

Kira Glistrup

Uddannet lærer. Underviser på Gistrup Skole i håndværk og design og billedkunst som valgfag.

 

Peter Boyford

 

Læs artikel om Kreatip fra “Folkeskolen”:

http://www.folkeskolen.dk/569526/hjemmeside-skal-goere-det-lettere-at-vaere-den-kreative-laerer

 

På siden har vi samlet det, der kan inspirere og hjælpe mod en god og målstyret undervisning i fagene billedkunst og håndværk og design. Siden er under konstant udvikling, og der vil løbende komme nye tiltag.

 

Her kan du læse om, hvad kreatip.dk tilbyder i dag:

 

Undervisningsforløb:

Kreatips vigtigste funktion er at levere færdige undervisningsforløb til lærere. Hvert undervisningsforløb tager udgangspunkt i de nye Fælles Mål, så de kan bruges i enhver årsplan.

Hvert forløb består som regel af tre dele:

  • Et lærerark med materialeliste, omfang, en beskrivelse af formål og afvikling af forløbet.

I hvert forløb er der forslag til differentieringsmuligheder og bud på evaluering.

I lærerarket er der både billeder af proces og færdige produkter.

  • Et ark med elevmål, der synliggør de kompetencer, eleven arbejder med at udvikle i det enkelte projekt. Disse mål er formuleret i ”børnehøjde” og har derfor ikke nødvendigvis samme ordlyd som læringsmålene fra Fælles Mål.
  • Et elevark, der fungerer som en instruktion, en inspiration, en skabelon, eller en opgaveformulering til den enkelte elev.

Billedkunstforløbene er til elever på 3.-6. årgang.

Håndværk og designforløbene er til elever på 4.-6. årgang

(med mulighed for inspiration for dem, der vælger det som valghold på 7. årgang.)

 

Værktøjskassen:

I Værktøjskassen finder du alle målark, lærerark, elevark og skabeloner, der hører til de enkelte forløb samt andre ark, der kan understøtte undervisningen.

 

Elev:

Elevsiden er, som resten af siden under konstant udvikling, men består pt. af:

  • Onlineforløb. En stor del af Kreatips elevdel er de smarte onlineforløb. Her kan man kombinere arbejdet foran skærmen med arbejdet i værkstedet.
  • Spil. Vi udvikler hele tiden nye spil, der kan styrke elevernes viden inden for de pågældende fag.
  • Videoer. Her ligger Kreatips egne videoer, der kan være oplæg til design, inspirationsbilleder, instruktioner o. lign. Vi har ligledes samlet de bedste instruktioner fra andre youtube-kanaler.