Betingelser

Betingelser ved køb af Skoletip ApS’ læringsportal Kreatip.dk:

 

 • Adgang til produktet sker via UNI-Login.
 • Hvis intet andet er aftalt, så gælder abonnementet med pålydende pris fra købsdato og et år frem.
 • Eventuelle prisændringer får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.
 • Der ydes ikke fortrydelsesret ved køb af digitale læremidler.
 • Der åbnes som udgangspunkt kun for lærerne på skolen. Ønskes flere grupper tilknyttet, kan dette ske gennem henvendelse til mikkel@kreatip.dk
 • En måned før abonnementsudløb tilsendes køber en ny faktura. Betales denne, fortsættes abonnementet, hvis ikke lukkes der for adgang.
 • Efter endt abonnement er man forpligtet til at slette eventuelle kopiark og forløb, man har hentet på Kreatip.dk. Forsat brug af materialet vil medføre erstatningspligt.
 • Formidling af Skoletip ApS’ materialer fra abonnent til tredjepart vil medføre erstatningspligt.
 • Alle forløb, kopiark og materialer på dette site tilhører ophavsretligt Skoletip ApS og er belagt med COPY-DAN-vederlag.
 • Formidling af Kreatips materialer uden tydelig kilde er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at uploade Kreatips materialer på diverse læringsportaler. Dog kan Kreatips forløb let integreres i landets læringsplatforme, da der kan linkes til Kreatips hjemmeside for diverse kopiark, forløb osv.
 • Der tages forbehold for eventuelle fejl i Kreatips undervisningsmaterialer og kopiark.

 

 

Problemer med adgang:

 

 • Skoletip ApS kan ikke holdes ansvarlig for udfald på forbindelsen, men er forpligtet til hurtigst muligt at genetablere berørte skoler.
 • Hvis du har problemer med tilgang til Kreatip.dk, skal du hurtigst muligt kontakte:mikkel@kreatip.dk eller på telefon 22577784. Oplys gerne skolenummer eller ordrenummer.

 

 

Betaling:

 

 • Opkrævning af abonnement sker ved udsendelse af faktura. Betaling skal ske senest på sidste, rettidige indbetalingsdag. Ved gentegning af abonnement udsender Skoletip ApS opkrævning for den aftalte ydelse, hvilket sker forud for den periode, betalingen omhandler.
 • Fakturering sker gennem ean-nummer ved offentlige instanser eller standard faktura ved privat salg.