Nudging


Download her

I dette forløb skal eleverne lære begrebet “nudging” at kende og de skal i grupper udarbejde små kampagner til adfærdsregulering.

Relaterede undervisningsforløb