Illusionstegning


Download her

Eleverne stifter bekendtskab til begreberne 2D og 3D og opdager teknikker til at skabe 3D-effekt.

Relaterede undervisningsforløb